VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti
ONLINE DANCE s.r.o.
se sídlem Pod Vysílačem 430/20, Lhotka, 725 28 Ostrava
IČ: 081 98 187
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78677 (dále jen Poskytovatel)

pro poskytování ONLINE SLUŽEB TANEČNÍCH LEKCÍ na internetové adrese

TanecniKurzyOnline.cz

1. Obecná ustanovení
“Poskytovatelem” je společnost ONLINE DANCE s.r.o., IČ: 081 98 187, se sídlem Pod Vysílačem 430/20, Lhotka, 725 28 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 78677.

“Klient” je jakákoliv právnická nebo fyzická, která používá online služby tanečních lekcí.

2. Poskytování on-line služeb tanečních lekcí
Poskytovatel nabízí svým klientům on-line službu spočívající v poskytování tanečních lekcí, a to na serveru TanecniKurzyOnline.cz. On-line taneční lekce různých tanečních stylů umožňují účast klienta dle jeho potřeb a časových možností na tanečních lekcích, kdy tuto účast může klient uskutečňovat na jakémkoliv vhodném místě s možností připojení k internetu, a to prostřednictvím vytvořeného klientského účtu na TanecniKurzyOnline.cz a zakoupených kurzů.

3. Zpracování osobních údajů
Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb tanečních lekcí, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresu, datum narození a e-mail. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit on-line služby tanečních lekcí v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb – tanečních lekcí.
3.1. Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

4. Platební podmínky
4.1. Odměna za on-line služby – jednotlivý taneční kurz má svou cenu zobrazenou u každého kurzu, kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu (GoPay), nebo platbou na účet poskytovatele dle výzvy k úhradě, kterou obdrží klient bezprostředně po zakoupení kurzu na svůj e-mail. Připsáním platby na účet poskytovatele s uvedením variabilního symbolu (číslo registrace) je sjednáno poskytnutí on-line služeb tanečních lekcí registrovanému klientovi. Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému klientovi na jeho klientském účtu zobrazí objednaný obsah tanečních kurzů. Po uskutečnění platby obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady zakoupenených kurzů.
4.2. Úhrada za on-line služby tanečních lekcí je uskutečněna jednorázově. Zakoupená lekce nebo kurz nemá omezenou dobu používání.

5. Užití on-line služeb – tanečních lekcí
--Úhradou za on-line službu má klient právo zhlédnout vysílané on-line taneční lekce různých tanečních stylů, které budou k dispozici na klientském účtu Klienta. --

6. Klientský účet
6.1. Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných poskytovatelem bude klientovi vytvořen klientský účet u poskytovatele a klient se stane registrovaným klientem.
6.2. On-line služby tanečních lekcí u poskytovatele lze využívat pouze registrovanými klienty. Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient. V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a taneční videa připsané na tomto účtu budou zneplatněny.

7. Zvláštní ustanovení
7.1. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a klientem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.
7.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci cvičení dle cvičících lekcí na serveru www.TanecniKurzyOnline.cz vlastním přičiněním způsobí.
7.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek registračního systému. Na klienta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí registraci do on-line systému.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24.8.2020

Platební podmínky

Odměna za on-line služby taneční lekce je uvedena v rámci členství jako cena za časové období dle aktuálního ceníku, kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu (GoPay), nebo platbou na účet také s použitím platební brány (GoPay). Připsáním platby na účet platební brány je sjednáno poskytnutí on-line služeb tanečních lekcí registrovanému klientovi. Po připsání platby na účet platební brány se registrovanému klientovi na jeho klientském účtu zobrazí aktuální stav jeho členství. Po uskutečnění platby obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady zakoupeného členství na tanecninkurzyonline.cz.
Opakované platby

a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech.
b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby.
c) Částka opakované platby odpovídá vybranému typu opakovaného členství dle aktuálního platného ceníku. Částka opakované platby měsíčního členství je v maximální výši 199 Kč.
d) Tato opakovaná platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná.
e) Opakovaná platba je prováděna v pravidelných cyklech odpovídajících zvolenému typu opakovaného členství.
f) Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to po přihlášení klenta do uživatelského účtu a následným zrušením opakované platby v sekci "upravit profil".
g) Platební metody jsou napojeny na platební bránu GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu GoPay.
h) V případě jakýchkoli nejasností, reklamací nebo dotazů se, prosím, obraťte na infolinku Taneční kurzy online +420 777 090 200 nebo na email info@tanecninkurzyonline.cz.